Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo je izradio Akcioni plan za smanjenje čestičnih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo, a čiji je naručioc Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

 

Na osnovu projektnog zadatka, Akcioni plan redukcije čestičnih tvari u Kantonu Sarajevo sadržava:

  • Prikupljanje i obradu podataka sa mreže stanica za monitoring kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo;
  • Identifikaciju izvora emisije čvrstih čestica
  • Trend stanja kvaliteta zraka-parametar čvrste čestice na području Kantona Sarajevo;
  • Mjere za smanjenje emisija iz izvora zagađivanja zraka čvrstim česticama
  • Prijedlog rokova, sa procjenom potrebnih sredstava za implementaciju mjera

Prezentacija i javna rasprava prijedloga akcionog plana je održana u petak 08.02.2013. godine u multimedijalnoj sali u zgradi Vlade Kantona Sarajevo. Javna rasprava će trajati do 25.02.2013. godine do kada je moguće dostaviti komentare i sugestije na prijedlog akcionog plana, prije nego isti bude predložen Vladi KS na usvajanje.

Komentare i sugestije je moguće dostaviti na info@ceteor.ba ili putem telefona na +387 33 205 725.

Kontakt osobe ispred CETEOR-a su Ismar Jamaković i Vedad Suljić.

Prilog: