U periodu 18-19.02.2013. godine u Privrednoj komori Kantona Sarajevo u Sarajevu, u organizaciji Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo (CETEOR) održani su seminari:

 

  • „Izvođenje građevinskih radova u pogledu okolinskih obaveza“ i
  • „Energijska efikasnost u građevinarstvu – novi izvor konkurentske prednosti“

koje je pohađalo 46 učesnika. Polaznici pripadaju organizacijama različitih profila sa prostora čitave BiH i sa različitim iskustvima iz oblasti građevinarstva.

Polaznici stručnog seminara „Izvođenje građevinskih radova u pogledu okolinskih obaveza“ imali su priliku upoznati se sa novim trendovima u građevinarstvu, zaštiti okoliša i zaštiti na radu kod projektovanja i izvođenja građevinskih radova, načinima upravljanja građevinskim otpadom, okolinskom monitoringu i okolinskom nadzoru, koji obavezno prate izvođenje građevinskih radova i značaju ovih oblasti sa aspekta zaštite okoliša i ukupnih troškova izvođenja radova, kao i o sistemu okolinskog upravljanja u građevinarstvu.

Učesnici stručnog skupa „Energijska efikasnost u građevinarstvu – novi izvor konkurentske prednosti“ imali su priliku upoznati se sa razvojnim šansama koje sa sobom nosi energijska efikasnost, te novom zakonskom regulativom i obavezama u oblasti građevinarstva. Također, upoznati su sa trendovima korištenja materijala u svrhu povećanje energijske efikasnosti, načinom njihove ugradnje, mogućim benefitima, a sve potkrepljno primjerima iz prakse te novim trendovima niskoenergijske gradnje.

Polaznici seminara su kroz evaluaciju, iste ocijenili vrlo uspješnim. Mnogi su istakli potrebu za kontinuiranim informisanjem kroz ovakve i slične skupove iz oblasti građevinarstva, ističući konkretne oblasti u kojima bi željeli biti dodatno educirani.

FOTOGALERIJA