U organizaciji CETEOR-a, kompanije ovlaštene od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje Programa osposobljavanja i godišnjeg stručnog usavršavanja za lica koja provode energetske preglede i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima, održan je dvodnevni godišnji Program stručnog usavršavanja.

Stučno usavršavanje namjenjeno je inžinjerima koji se bave proračunima potrebne toplotne energije za grijanje, hlađenje, pripremu potrošne tople vode, rasvjetu itd., u domenu korištenja/upravljanja energijom, energijskom efikasnošču i obnovljivim izvorima energije, odnosno energetskim certificiranjem zgrada. Ovogodišnji, IV po redu, Program usavršavanja okupio je kompanije ovlaštene za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrade koji su dužni jednom godišnje pohađati ovaj Program.

Pored energetskih certifikatora, obuci su prisustvovali i nosioci oblasti energijske efikasnosti u FBiH, odnosno predstavnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja; Zdenko Antunović i Adnan Efendić (Stručni odbor za energijsku efikanost FMPU), Jasmina Katica (šef odsjeka za EE pri FMPU), te Mustafa Čopelj (PIU FMPU).

Cilj Programa usavršavanja bio je upoznati sve prisutne o promjeni građevinsko-tehničke regulative u oblasti EE, aktivnostima na unapređenju EE pri FMPU, iskustvima o provedenim energetskim pregledima, načinu proračuna, metodologji, software-ima, itd. Nakon uvodnih izlaganja predstavnika nosioca Program obuke, Stučnog odbora za EE, te ostalih predstavnika FMPU, uslijedila je diskusija na kojoj su se povukla pitanja o problematici neusvajanja Zakona o EE u FBiH, zatim o neusvajanju podzakonskih akata na kantonalnim nivoima, inspekciji i kontroli energetskih certifikata, mogučnošću ispunjavanju zahtjeva nove direktive o EE, kao i ostalih bitnih pitanja koja uređuju ovu oblast.

Pored opšteg dijela obuke, organiziran je i praktični dio sa terenskom posjetom reprezentativnom objektu, provođenju neophodnih mjeranja, analizi i prikupljanju podataka, te njihovoj obradi, odnosno radu u kalkulacijskom alatu i izdavanju energetskog certifikata na kraju.