Uprava BBI Real Estate sama je pokrenula proces energetskog certificiranja objekta BBI Centra kako bi dobila sveobuhvatan dokument koji jasno opisuje objekat s arhitektonskog, građevinskog, mašinskog i elektro aspekta, te identificira mjesta najveće potrošnje energije. Cilj je da se, mjerama energijske efikasnosti, djeluje na smanjenje potrošnje – izjavio je za Fenu voditelj projekta energetskog certificiranja BBI Centra Sarajevo Nihad Harbaš.

 

Prema njegovim riječima, kroz analize i proračune dobijen je energetski broj koji za objekat BBI Centar u Sarajevu iznosi 68 kWh/m2a, što, prema važaćem Pravilniku o energetskom certificiranju objekata, pripada energetskom razredu B(45<B<95). Sam energetski certifikat, na kojem se osim energetskog broja nalaze i ostali podaci, izložen je na glavnom ulazu BBI Centra.

Harbaš je kazao da je kroz proces energetskog certificiranja na BBI Centru, koji je radila ovlaštena firma za složene sisteme (Modul 2), CETEOR Sarajevo, ustanovljeno da je objekat izgrađen u skladu sa zakonskim propisima, te da su prilikom njegove gradnje korišteni savremeni materijali, kako kompletne ovojnice objekta, tako i samih mašinskih i elektro instalacija.

Prema Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Pravilniku o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije i Pravilniku o energetskom certificiranju objekata, svi novi objekti koji se grade, prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing imaju obavezu posjedovanje energetskog certifikata, odnosno njegovog javnog izlaganja ili davanja na uvid svim zainteresiranim stranama.

Harbaš je pojasnio da sam proces energetskog certificiranja predstavlja radnje i postupke koji uključuju energetski pregled, vrednovanje radnji energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za poboljšanje energetskih svojstava objekta.

Rezultat energetskog certificiranja izražava se putem godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne površine objekta (kWh/m2a). Na osnovu tog indikatora objekat se svrstava u energetski razred i na taj način dobija svoj „energetski pasoš” – kazao je Harbaš.

Preuzeto sa oslobodjenje.ba