U periodu 13-14.06.2013. godine u Neumu je održan seminar „Upravljanje ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom“. Seminar je organizovao Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo (CETEOR). Učešće na seminaru je uzelo 29 polaznika koji su došli iz različitih profila organizacija iz čitave BiH i sa različitim iskustvima iz oblasti upravljanja otpadom.

 

Predavači na seminaru bili su relevantni stručnjaci iz predmetne oblasti, te predstavnici resornih ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša i ovlaštenih Operatera sistema za ambalažni, električni i elektronski otpad.  

Učesnici stručnog seminara „Upravljanje ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom“ imali su priliku upoznati se sa Pravilnikom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (nove obaveze, ali i novi izazovi uspostave sistema), zatim o Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda FBiH kao šansom za razvoj nove privredne djelatnosti. Na seminaru se također pojasnila uloga i planirane aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša FBiH u sistemu upravljanja otpadom, kao i uloga operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom i operatera sistema upravljanja električnim i elektronskim proizvodima.

Link na fotogaleriju