Sektor okoliša čini multidisciplinarni tim što omogućava pružanje konsultantske pomoći iz različitih oblasti zaštite okoliša. Sektor okoliša sarađuje sa privrednim subjektima, domaćim institucijama na svim nivoima vlasti, privrednim komorama, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom.

Naše usluge obuhvataju: 

 • Studije o procjeni uticaja na okoliš za potrebe dobijanja Okolinske dozvole za izgradnju novih pogona i postrojenja
 • Planove aktivnosti i Planove upravljanja otpadom za potrebe dobijanja Okolinske dozvole postojećih industrijskih pogona i postrojenja
 • Strateške procjene okoliša i Studije ranjivosti prostora kao sastavni dio Prostornih planova za potrebe nadležnih institucija
 • Okolinski due diligence i određene socijalne analize prema smjernicama EBRD, WB /IFC, UNIDO i drugih razvojnih banaka i organizacija, a za potrebe inostranih investitora
 • Planove prilagođavanja za deponije, Studije o procjeni uticaja na okoliš za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za komunalne organizacije i sl.
 • Planove upravljanja građevinskim otpadom za potrebe dobijanja Urbanističke saglasnosti
 • Okolinski nadzor kod izvođenja velikih infrastrukturnih projekata / radova
 • Predlaganje praktičnih rješenja vezano za savremene tehnologije u oblasti upravljanja otpadom u uobičajenim i vanrednim situacijama
 • Praćenje i upoznavanje klijenata sa najnovijim trendovima u oblasti zaštite okoliša i aktuelnim zakonskim obavezama
 • Izvještaje o stanju sigurnosti, Planove sprečavanja nesreća velikih razmjera i Unutrašnje planove intervencija za Investitore koji upravljanju sa opasnim materijama
 • Konsalting u oblasti sistema upravljanja
 • Podrška institucijama države u izradi legislative, strategija i planova iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša i klimatskih promjena
 • Izradu Studija i Elaborata prema specifičnim zahjevima klijenta u oblasti okoliša

 

Studije o procjeni uticaja na okoliš | planovi aktivnosti | okolinski due diligence | planovi upravljanja otpadom | okolinski nadzor | planovi intervencija |konsalting u oblasti sistema upravljanja | klimatske promjene |

Rukovodilac sektora

Jasmina Čomić

Kontakt telefon

+387 33 563 580

E-mail

jcomic@ceteor.ba