• Aktivnosti u identifikaciji i implementaciji IPPC Direktive (2010 – 2012)
 • Aktivnosti u identifikaciji i implementaciji CDM projekata u BiH kroz potpisan ugovor sa medunarodnim partnerom ONE CARBON (2008-2009)
 • Ucešce eksperata CETEOR-a na izradi i nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama (2008-2009)
 • Aktivnosti u identifikaciji i implementaciji CDM projekata u BiH kroz potpisan ugovor sa međunarodnim partnerom ONE CARBON (2008)
 • Izrada Brošure „Sistem okolinskog upravljanja ISO 14001“, PEPSE/IFC/WB, (2008)  
 • Projekat FP6 /RECOVER/ – Renewable Energy Co-ordinated Development in the Western Balkan Region (2005-2006)
 • Projekat FP6 /ACCENT/ – Acceleration of the Cost-Competitive Biomass Use for Energy Purposes in the Western Balkan Countries (2005-2006)
 • Osnivanje Regionalnog Centra za Okolinsko Upravljanje i Informisanje u saradnji sa Unverzitetom u Bolonji i UNESCO – ROSTE (2005)
 • Ugovor sa Lloyd Register o pružanju usluga kao ekspert za područje BiH za audit prema ISO 14000 (2003)
 • Konsalting u sklopu Programa EU za revitalizaciju preduzeća (EUPER) (2002-2003)
 • Indikatori održivog razvoja (2000-2002), finansiran od strane UNIDO, a CETEOR je izvodio projekat u okviru Akademije nauka i umjetnosti BH. U projektu učestvovalo osam balkanskih država, a nosilac projekta je Institut “Milan Vidmar” iz Ljubljane. Projekat “Izgradnja potencijala balkanskih država u cilju smanjenja emisije stakleničkih gasova”(2001-2002)
 • Učestvovalo šest balkanskih država, a finansiran  od Grčke vlade.
 • Konsaling u oblasti okoline, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu za Fabriku duhana Sarajevo (2001) u saradnji sa OQS-OVQ Wiena (Österreichische Vereingung zur  Zertifizierung von Qualitäs – und Managementsystemen) Konsaling ISO 9001:2000 za Hidrogradnju (2001), u saradnji sa OQS-OVQ Wiena (Österreichische Vereingung zur  Zertifizierung von Qualitäs – und Managementsystemen)
 • Promocija postrojenja za kogeneraciju energije male snage (1999).
 • Realizacija Phare programa uz učešće devet zemalja Centralne i Istočne Evrope.