Zahvaljujući iskustvu stečenom na vođenju i realizaciji desetina domaćih i međunarodnih projekata, uspješnoj saradnji sa domaćim i međunarodnim subjektima  i organizacijama, te multidisciplinarnom sistematičnom inžinjerskom pristupu, osigurali smo temelj uspješnosti projekata i usluga našim klijentima.

 

   

Vlasnicima i korisnicima postojećih objekata (svih namjena) nudimo tehno-ekonomski optimalna i cjelovita rješenja za postizanje uštede energije i smanjenje troškova, te izradu energijskih certifikata objekata.

Putem pouzdano obavljenog energijskog pregleda, obezbjeđujemo završne izvještaje kojima Klijent može aplicirati na dostupne finansijske programe podrške za realizaciju predloženih mjera.

Industrijskim preduzećima nudimo savremena rješenja za unaprijeđenje energijskih i tehnoloških procesa sa aspekta utroška energije, pomoć u iznalaženju finansijskih sredstava, te mogućnost obezbjeđenja finansijske podrške za pripremu dokumentacije i tehničku pomoć. Projektantima i investitorima u gradnji novih objekata, pored izrade energijskog certifikata, nudimo stručnu pomoć u fazi projektovanja, kako bi se na najadekvatniji način osigurale minimalno propisane niskoenergijske i/ili „pasivne“ karakterisitke njihovog objekta. Rješenja tražimo razmatrajući opcije efikasnog korištenja energije iz obnovljivih izvora, te primjenom savremenih tehičkih sistema.
     
Investitorima u projekte EE, OIE i ostale projekte koji za rezultat imaju smanjenje emisije stakleničkih gasova, nudimo saradnju pri kandidiranju projekata kao CDM i sličnih projekata, kojima se mogu ostvariti dodatni finansijski prihodi, odnosno smanjiti investicioni troškovi. Zahvaljujući uspješnim partnerskim odnosima sa međunarodnim kompanijama  OneCarbon, Orbeo, odnosno Solvay Energy Services, naša usluga uključuje vođenje kompletne procedure.

 Lokalnoj i javnoj upravi nudimo stručnu podršku u procesu strateškog i prostornog  planiranja sa ciljem definisanja i postizanja optimalne opskrbe energijom, te pomoć u uspostavi sistema upravljanja energijom sa ciljem njenog efikasnog korištenja i dostizanja planiranih ušteda.

Komunalnim organizacijama /lokalnoj upravi nudimo koncepte/projekte rehabilitacije, proširenja, modernizacije ili gradnje novih sistema daljinskog grijanja.

 

 

 

Energijske, ekonomske i okolinske analize | istraživanja | studije | energijski pregledi | energijski certifikati | strateški i planski dokumenti | investicione analize projekata | konsultantske usluge pri finansiranju projekata | studije izvodljivosti sistema daljiskog grijanja | sistemi upravljanja energijom |

 

Rukovodilac sektora

Leonida Hadžimuratović

Kontakt telefon

+387 33 563 589

E-mail

lhadzimuratovic@ceteor.ba