Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona pripremilo projekat pod nazivom „Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona“ sa kojim je apliciralo prema Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i Vladi Republike Slovenije, tj. Centru za međunarodni razvoj i saradnju. Obzirom da je projekat čija je ukupna vrijednost 391.166 KM odobren za financiranje od strane oba navedena donatora, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH isti financira sa iznosom od 156.470 KM, a Vlada Republike Slovenije, tj. Centar za međunarodni razvoj i saradnju isti financira sa 234.696 KM. Projekat su realizirali bosansko-hercegovački i slovenski konsultanti, Limnos iz Ljubljane, Erico iz Velenja CETEOR iz Sarajeva i UNA Consulting iz Bihaća.

 

Projekat je započeo u decembru 2013. Godine i trajao je godinu dana. Cilj projekta „Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona“ je unaprjeđenje stanja okoliša i stvaranje potrebnih uslova za očuvanje i zaštitu prirode u Unsko-sanskom kantonu koristeći zelenu tehnologije poznatu pod nazivom „ekoremedijacija“.

Izrađeni su projekti  idejnih rješenja ekoloških problema metodom ekoremedijacije i to:

  • Grad Bihać: Zbrinjavanje i obrada mulja iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda
  • Općina Bosanska Krupa: Zbrinjavanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz naselja Arapuša
  • Općina Bosanski Petrovac: Zbrinjavanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz naselja Krnjeuša
  • Općina Bužim: Sanacija Klizišta Elkasova Rijeka
  • Općina Cazin: Zaštita izvorišta vode za piće Ljubijankići
  • Općina Ključ: Zbrinjavanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz mjesne zajednice Velagići (naselje Donji Vojići)
  • Općina Sanski Most: Zaštita od poplava Sanskog Mosta
  • Općina Velika Kladuša: Sanacija nesanitarne deponije »Radića Most«

Završnici projekta, su prisustvovali  Njegova ekselencija Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini  Iztok Grmek, savjetnik za ekonomske poslove Gregor Presker, direktor  Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Safet   Harbinja,  Rektor Univerziteta USK,  predstavnici  Biothničkog fakulteta i mnogi drugi gosti.