Sredinom prošle sedmice (10. i 11. decembar) održan je godišnji Program usavršavanja energetskih certifikatora u organizaciji CETEOR-a, firme ovlaštene, odlukom Federalnog Ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12.2010., odnosno Rješenjem br. 02/10, kao Nosioca Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata.

 Ovo je treća stručna edukacija održana nakon 2012. i 2013. godine namjenjena svim pravnim subjektima ovlaštenim od strane FMPU za provođenje energetskih pregleda i certificiranje objekata sa jednostavnim (Modul 1) i/ili složenim tehničkim sistemima  (Modul 2), kao i svim pravnim i fizičkim licima koja se bave proračunima potrebne toplotne energije za grijanje, hlađenje, pripremu potrošne tople vode itd., te ostalim zainteresiranim stranama čije su poslovne aktivnosti u domenu korištenja/upravljanja energijom i energijske efikasnosti.

Tako je ova stručna edukacija privukla 40 inženjera iz navedenih domena, koja su kroz uvodna izlaganja i panel diskusiju razmijenili informacije o zakonskim obavezama, iskustvima iz prakse, problematici i načinu rješavanje kroz zajedničko djelovanje (Udruženje). Panel diskusiji prisustvovali su predstavnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja (nosioc aktivnosti iz oblasti EE na nivou FBiH), te predstavnici vodećih ovlaštenih firmi za energetske preglede i energetsko certificiranje objekatu; CETEOR Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo, Zagrebinspekt Mostar, Euroing Bihać, Proving Sarajevo i Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Ostale kompanije ovlaštene za energetske preglede i energetsko certificiranje, iako pozvane, nisu prisustvovale obaveznom godišnjem usavršavanju.

Nakon uvodnih izlaganja i diskusije, a vrednujući „praksu“ u obuci i težeći sticanju i jačanju vještina neophodnih za provođenje energetskih pregleda objekata i izdavanje energetskog certifikata, kao i samostalan rad na software-u za energetsko certificiranje objekata, kroz jednodnevni praktičan primjer energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata za nestambeni objekat, izvršen je energetksi pregled objekta Općine Ilidža. Tako je polaznicima obuke upriličeno praktično obavljanje energetskog pregleda i  certificiranja objekta grupni i samostalni rad na objektu (upoznavanje) i računaru (proračuni).

Ovom obukom, CETEOR je zaključio 2014. godinu iz oblasti energijske efikasnosti/certificiranja, te na taj način zaokružio broj energetskih certifikatora na 400.