Energetski pregled (energetski audit) je dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava objekta i stepena ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima i sadrži prijedlog mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, a provodi ga ovlašteno lice.

Energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji uključuje: energetski pregled, vrednovanje radnji energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, a provodi ga (kao i energetski pregled) ovlašteno lice.

Na osnovu odredbi Pravilnika o energetskom certificiranju objekata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 50/10) svi novi objekti grijani na temperaturu 12°C i više, korisne površine veće od 50m2 (izuzev Pravilnikom izuzetih namjenskih objekata), kao i postojeći objekti koji se prodaju, iznajmljuje ili daje na leasing, dužni su posjedovati energetski certifikat. Prema Pravilniku o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/10), energetski certifikat može izdati samo pravno lice ovlašteno od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

CETEOR d.o.o. Sarajevo je pravno lice ovlašteno za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja objekata sa jednostavnim (Broj: UPI/03-23-2-145/11) i složenim (Broj: UPI/03-23-2-209/11) tehničkim sistemima od strane Federalnom ministarstva prostornog uređenja, a svi članovi tima su stručno osposobljeni i ovlašteni za predmetnu vrstu djelatnosti. CETEOR  je do sada proveo preko 70 energetskih pregleda, što mu daje legitimitet vodeće kompanije u BiH iz ove oblasti.

Stručni tim zadužen za provođenje energetskih pregleda i izradu energetkih certifikata sastavljen je od stručnog osoblja različitog inžinjerskog profila (mašinske, arhitektonske, građevinske, elektro i ekonosmke struke) sa ciljem dostizanja maksimalnog učinka pregleda i analiza u pojedinim tehničkim sistemima.

PREUZMITE OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PUNUDU.

Reference u implementaciji i provođenju energetskih pregleda u zgradarstvu

 

Za svaku potrebnu informaciju, molimo da se obratite:
+387 33 563 586
certificiranje@ceteor.ba