Zašto i koje su koristi pohađanja obuke?
 
Potreba za organizacijom ove škole bazirana je na činjenicama da svako pravno lice kojem je izdata okolinska dozvola u FBiH, RS i Distriktu Brčko, prema važećim propisima mora odrediti lice odgovorno za izradu plana upravljanja otpadom i u novoj Nomenklaturi zanimanja u BiH uspostavljeno je zanimanje stručnjak za upravljanje otpadom.
 
U nedostatku formalnog obrazovanja za stručnjake za upravljanje otpadom, CETEOR d.o.o. Sarajevo organizuje školu „Stručnjak za upravljanje otpadom“ kako bi polaznicima pružio potrebna znanja iz oblasti upravljanja otpadom.
 
Ko bi trebao prisustvovati? 
 
Pojedinci: Rukovodioci različitih nivoa i zaposlenici u oblasti upravljanja otpadom, stručnjaci iz sektora okoliša/zaštite životne sredine; zaposleni u ministarstvima, općinama, komunalnim preduzećima i drugi zainteresirani pojedinci.
Organizacije/institucije: Svi proizvodni subjekti koji u svom procesu generišu otpad; zdravstvene ustanove, hoteli i svi drugi obveznici pribavljanja okolinske dozvole; resorna ministarstva; inspekcijske službe; kantonalne i općinske komunalne službe, organizacije koje se bave tretmanom i transportom otpada i drugi subjekti.
 
Koje su teme?
 
Stepen 1: opći pristup upravljanja otpadom; jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom u proizvodnim organizacijama i aspekti izdavanja okolišne dozvole; legislativa i praksa upravljanja otpadom u EU; problematika izbora lokacije (regionalne) sanitarne deponije; strategija upravljanja otpadom; kategorije otpada; ISO 9001 i 14001; uloga i značaj Fonda za zaštitu okoliša; obilazak kompanije za tretman otpada; ekonomski aspekti otpada; prevencija nastajanja otpada; izrada plana o upravljanju otpadom i analiza postojećih planova – uz vježbu
 
Stepen 2: upravljanje otpadom u cilju povećanja ekonomičnosti poslovanja; čistija proizvodnja; uticaj nesanitarnog deponovanja na okoliš i zdravlje; upravljanje otpadom u teškoj industriji; ambalažni otpad; metode tretmana otpada; skladišta i opasne materije; proizvodnja energije iz komunalnog otpada; upravljanje električnim i elektronskim otpadom
 
Iskustvo
 
Škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – stepen 1, do sada realizovano 9 škola, sa preko 200 učesnika. Stepen 2, do sada realizovan 3 puta sa preko 50 polaznika.
 
Predavači 
 
Predavači sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom će pružiti polaznicima najaktuelnija saznanja i praktična rješenja iz oblasti upravljanja otpadom. Pored predavača CETEOR-a na seminaru predaju predstavnici relevantnih ministarstava i drugi eksperti koji se bave problematikom upravljanja otpadom.
 
Vannastavne aktivnosti
 
Pored novih teoretskih i praktičnih saznanja, polaznici su u mogućnosti upoznati se sa predstavnicima drugih organizacija/institucija koje se bave sličnom djelatnošću, te razmijeniti korisna iskustva. CETEOR d.o.o. Sarajevo u tu svrhu organizuje ugodnu večeru uz muziku kako bi omogućili polaznicima da u što ugodnijem ambijentu razmijene korisne poslovne informacije.