CETEOR Sarajevo je 2020. godine uspješno realizirao projekat “Energy Efficiency Refurbishment of Public Buildings in Prizren” finansiran od strane Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Glavni cilj projekta je uvođenje integralnog sistema podrške za planiranje pouzdanog i pristupačnog programa energijski efikasne sanacije javnih zgrada na području općine Prizren.

U okviru projekta izrađena je (i) detaljna baza javnih zgrada u vlasništvu Općine Prizren, (ii) pregled trenutnog stanja sa aspekta energijske efikasnosti i mogućih mjera energijske efikasnosti za 100 javnih zgrada te je (iii) predstavljen program investiranja u mjere energijske efikasnosti struktuiran u tri kategorije (kratkoročne, srednjoročne i dugoročne investicije).

Implementacijom predloženog programa ostvaruje se niz koristi za općinu Prizren kao što su povećanje ušteda energije, smanjanje uvoza energije i manji trgovinski deficit, produženje životnog vijeka saniranih zgrada, te smanjenje emisije stakleničkih gasova.