U proteklom periodu CETEOR je završio projekat ”Povećanje pouzdanosti mjerenja emisija u zrak na nivou FBiH”. Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH. Implementacija projekta je trajala od 27.01. do 27.10.2020. godine i u tom periodu su rađene sljedeće aktivnosti:

  1. Prikupljanje i analiza izvještaja o mjerenjima emisija u zrak u posljednje dvije godine
  2. Izrada Izvještaja o analizi u kojem su unesene uočene nepravilnosti kod mjerenja emisija u zrak
  3. Izrada uputstva za procjenu izvještaja o mjerenjima emisija u zrak sljedećeg sadržaja: uvodna razmatranja, opis legislative, opis načina mjerenja emisija u zrak (NOx, SO2, CO, ČČ i ostali specifični polutanti), izvori emisija i očekivane emisije, postrojenja za smanjenje emisija i očekivane emisije, način procjene rezultata mjerenja emisija u zrak, preporuke za dalji rad i usaglašavanje sa legislativom, te zaključna razmatranja
  4. Obuka uposlenika u svrhu jačanja kapaciteta institucija FBiH

Obuka je održana on-line u vidu webinara preko platforme ,,Zoom” (22-23.10.2020.). Ukupan broj učesnika je bio 29.

Obuka je bila namijenjena za sljedeća lica:

–          Inspektore zaštite okoliša (lokalnih zajednica i FBiH) 

–          Službenike ministarstava (kantonalnih i FBiH) koji su zaduženi za provjeru i obradu rezultata mjerenja emisija u zrak 

–          Osoblja Federalnog hidrometeorološkog zavoda koje je zaduženo za kontrolu kvaliteta izvještavanja o emisijama u zrak i proračunu emisija 

–          Osoblje Fonda za zaštitu okoliša koje je zaduženo za proračune i naplatu emisija u zrak na osnovu Uredbe o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka,

Očekivani ciljevi projekta su bili:

  • Povećanje pouzdanosti mjerenja emisija u zrak od strane ovlaštenih/akreditovanih kompanija,
  • Povećanje istinitosti prikazivanja rezultata mjerenja emisija u zrak
  • Osposobljavanje/jačanje kapaciteta inspektora i zaposlenika nadležnih ministarstava
  • Smanjenje mogućnosti zloupotrebe odnosa laboratorija – kupac/operater postrojenja,
  • Smanjenje potrošnje energije i emisija u zrak

Ukupna vrijednost projekta je iznosila 40.160 KM, a vrijednost podrške Fonda je iznosila 35.000 KM.

   

 

Slike sa webinara: