CETEOR svoje aktivnosti realizira u oblastima:

  • Uvođenja Sistema okolinskog upravljanja u organizacije po standardu BAS ISO 14001;
  • Uvođenja Sistema upravljanja kvalitetom u organizacije po standardu BAS ISO 9001;

Svoje zadatke CETEOR obavlja uz primjenu zahtjeva Sistema osiguranja kvaliteta. CETEOR u svome stručnom timu ima menadžere i auditore za sisteme upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001 i sistem okolinskog upravljanja prema standardu ISO 14001, kao i auditora za upravljanje sigurnošću hrane po standardu ISO 22000. Stručnjaci CETEOR su također obučeni i za primjenu standarda ISO/IEC 17025 i OHSAS 18001.

Zaposleni CETEOR-a i CETEOR kao organizacija učestvuju u radu:

  • Upravnog komiteta za okolinu i održivi razvoj BiH
  • Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine