• PLAVA KNJIGA “Okolina u strategijama razvoja BiH – Vodič za menadžment” (autori: S. Šator, J. Čomić i A. Knežević) (2004)
 • Englesko – bosansko/hrvatsko/srpski glosari okolinskog upravljanja (autori: J. Čomić i A. Knežević) (2002)
 • Eko-biblioteka “Biznis i okolina” (2000)
 • “Gazdovanje šumama” (autor: dr. Nešad Bojadžić, 2001)
 • EKO SKRIPT
 • SAOBRAĆAJ (1): Pristup okolini kod projektovanja saobraćajnica
 • ENERGIJA (1): Efikasnost industrijske energetike
 • KLIMATSKE PROMJENE (1): Putevi rješavanja problematike klimatskih promjena
 • RIZICI (1): Osnove upravljanja rizicima
 • Prirodni gas (Termoenergetske karakteristike i karakteristike sagorijevanja) (autor: Rešidović, M., 1999) Prirodni gas (Termodinamičke i eksplozivne karakteristike) (autor: Rešidović, M., 1999)
 • Karakteristike gasovitih goriva (autor: Rešidović, M., 1998.)
 • “Plaće u tržišnim uvjetima” (autor B.Brozek, 1997)
 • “Funkcija revizije u poslovanju preduzeća” (autor J.Sović, 1995)
 • Održivi razvoj u obnovi i razvoju Bosne i Hercegovine (autor: dr A.Knežević, 1995)
 • “ABC procjene ratne štete nanesene imovini i poslovanju”  (autor: dr A.Knežević, 1995)