U periodu 10-11.05.2018. godine u hotelu GRAND HOTEL NEUM u Neumu održan je seminar „Sigurnost i zaštita zdravlja radnika“. Učesnici seminara su imali priliku saznati više o izradi akta o procjeni rizika, kao  i o zahtjevima inspekcije, ostvarivanju obaveza prema organima inspekcije zaštite na radu u industriji i izvođenju građevinskih radova, redovnim i vanrednim inspekcijskim pregledima.

Također, na seminaru je prikazano kako usvojiti pravila sigurnog rada s primjerima njihove primjene u laboratorijskoj praksi. Demonstriran je siguran rad tijekom cijeloga životnog ciklusa uzorka u laboratoriju i to od nabave, zaprimanja, skladištenja, analize ili sinteze pa do njegova upućivanja na konačno zbrinjavanje.

Predavači seminara su bili menadžeri sigurnosti i zaštite na radu, organi inspekcije, te stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti sigurnosti i zaštite na radu.

LINK ZA SLIKU