Drugi seminar „Upravljanje ambalažnim, elektronskim i elektroničkim otpadom“ je održan u četvrtak 28.11.2013. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu. Nakon uspješno realizovanog prvog seminara koji je u julu ove godine održan u Neumu, a koji je pohađalo oko 30 učesnika, CETEOR je nakon velikog broja upita organizovao i drugi seminar na ovu temu. Seminar su pohađali polaznici iz različitih organizacija (ukupno 21),  od državnih organa uprave do privrednih subjekata, kao i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Ministarstva okoliša i turizma FBiH. Na taj način stvorena je mogućnost da se čuju iskustva i problemi sa različitih nivoa i iz različitih oblasti.
 
Prvo predavanje je imala gospođa Azra Bašić iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma koja je upoznala učesnike za zakonskim okvirom koji reguliše ove dvije vrste otpada. Zatim je učesnike sa ulogom Fonda za zaštitu okoliša FBiH upoznala gospođa Elma Hadžić-Ramić, te ko i na koji način podnosi izvještaje fondu i kako fond sarađuje sa ministarstvom i drugim relevantnim subjektima. Učesnici su imali priliku također čuti iskustva operatera za upravljanje ambalažnim, elektronskim i elektroničkim otpadom. 
 
Ono što je učesnike najviše zanimalo jeste način izvještavanja, te plaćanje naknade. Učesnicima nije bilo sasvim jasno koliko se često podnose izvještaj za pojedine vrste otpada i kolika se naknada plaća. Naime, prema važećim Pravilnicima izvještaji se podnose jednom godišnje za ambalažni, a dva puta za elektronski i elektronički otpad. Bilo je i pitanja vezanih za međuentitetski transport ovih kategorija otpada i kako se proceduralno rješavaju ovakvi slučajevi. Bez obzira što pravilnici koji regulišu ove dvije vrste otpada još nisu usvojene na nivou Republike Srpske, ne postoji smetnja da se trguje robom koja može u kasnijoj fazi predstavljati otpad ovih vrsta. Ovo je regulisano plaćanjem naknade prilikom stavljanja određenog proizvoda na tržište.
 
Seminar je po osnovu evaluacijskih listova ocijenjen sa vrlo visokom ocjenom 4,7 (od maksimalno 5), što je potvrda da je seminar opravdao očekivanja i samu svrhu organizovanja. CETEOR će nastaviti i dalje sa organizacijom seminara iz oblasti zaštite okoliša uopšte. Učesnici ovog seminara su izdvojili nekoliko tema koje smatraju zanimljivim, i to:
•Mjerenje emisija u zrak
•Stručni seminari iz oblasti energije i energijske efikasnosti
•Primjena Pravlinika o buci
•Studija uticaja na okoliš
•Primjena BAT-a u oblasti rudarstva
•Upravljanje opasnim otpadom
•Izrada plana aktivnosti i plana upravljanja otpadom
•Reciklažne tehnologije za elektronski i elektronički otpad
 
Dešavanja na seminaru su popratile i brojne medijske kuće.