Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR d.o.o. Sarajevo. je u Neumu u periodu 25-26. 05.2017. godine, održao seminar na temu „Upravljanje opasnim otpadom i opasnim materijama“. Na seminaru je bilo prisutno 20 učesnika iz Bosne i Hercegovine.

Cilj seminara je bio da se učesnici upoznaju sa znanjima po pitanju upravljanja opasnim otpadom i opasnim materijama, uticajem na okoliš i zdravlje ljudi, zakonskim okvirom koji reguliše upravljane opasnim otpadom u BiH, te načinom korištenja opasnog otpada kao alternativnog goriva. Seminar će podstaći razmišljanje i prikazati obim mogućih razvojnih putanja kod upotrebe pojedinih vrsta opasnih materija, prevencije incidenata, te upotrebe opasnog otpada kao alternativnog goriva.

Seminar je trajao 2 dana. Prvi dan su obrađene teme: legislativa iz oblasti  upravljanja otpadom u FBiH; RS, strategije upravljanja otpadom u FBiH i RS, zbrinjavanje otpada u cementari Lukavac na način pretvaranja otpada u alternativno gorivo, prednosti upotrebe RDF i SRF, kao alternativnog goriva. Drugi dan su obrađene teme: ublažavanje incidentnih situacija u slučaju nepravilnog rukovanja opasnim materijama; razgovor o industrijskoj ekologiji, predstavljanje projekta “Studija o unaprjeđenju Sistema primarnog odvajanja komunalnog i industrijskog otpada i iskorištenje njegovih korisnih sredstava u FBiH. Seminar je ukazao na značaj ovakve vrste razmjene iskustava i znanja. Nakon seminara učesnicima su podijeljena uvjerenja o odslušanom seminaru. U toku seminara i po završetku, učesnici su izrazili usmeno i pismeno zadovoljstvo o stečenim znanjima i poznanstvima sa kolegama koji se profesionalno bave sličnim poslovima i predstavljaju različite kompanije iz cijele BiH. Također, učesnici su iskazali potrebu za organizovanje novih seminara i predložili teme za koje su najviše zainteresovani.

Fotografije možete pogledati OVDJE.