Sektor za edukaciju, koji djeluje u sklopu Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR d.o.o. Sarajevo, 2009. godine je započeo organizovanje škole pod nazivom „Stručnjak za upravljanje otpadom“. Do sada je organizirano osam škola-stepen 1 i dvije škole stepen 2 i obuku je prošlo 195 polaznika, sa prostora čitave Bosne i Hercegovine.

 

U periodu od 16 – 18. juna 2011. godine je završena druga škola-stepen 2, u Neumu na kojoj je prisustvovao 21 polaznik. Polaznici su bili zaposlenici koji su odgovorni za upravljanje otpadom, zatim oni koji rade u sektoru zaštite okoliša u komapanijama, državni službenici (kantonalno ministarstv zaštite okoliša), i drugi koji provode sistem upravljanja okolišem.

Povod za organizovanje ove škole je taj što u Bosni i Hercegovini postoji veliki problem sa prikupljanjem, obradom i konačnim zbrinjavanjem otpada. Problem je naglašen deficitom formalnog obrazovanja iz ove oblasti, što je još jedan u nizu razloga zbog kojih se CETEOR odlučio za organzovanje edukativnih radionica. Smatramo da je važno naglasiti da u Nomenklaturu zanimanja (šifra 214.922) postoji zanimanje „Stručnjak za upravljanje otpadom“.