20 godina sa vama

Kratki historijat

CETEOR je osnovala grupa univerzitetskih radnika i stručnjaka iz prakse ratne 1992. godine u Sarajevu. Inicijator osnivanja je dr. Aleksandar Knežević. CETEOR je nastavio tradiciju Instituta za procesnu tehniku, energetiku i tehniku sredine Mašinskog fakulteta u Sarajevu, nakon što je – zbog ratnih djejstava – došlo do prestanka njegovog rada. Vjerovatno je CETEOR prva firma koja je u samostalnoj Bosni i Hercegovini registrovana za podršku razvoju. Čak i u toku rata CETEOR pronalazi svoje mjesto i odvijaju se određene aktivnosti, među kojima su najvažnije održavanje desetak predavanja iz oblasti održivog razvoja, organizacija seminara na temu Metodologija procjene ratne štete. Najvažnije akcije su objavljivanje dvije knjige: (i) ABC procjene ratne štete nanesene poslovanju (znanje za zaključivanje rata i (ii) Održivi razvoj Bosne i Hercegovine (znanje za poslijeratni razvoj). Ključnu ulogu u razvoju CETEOR-a u tom periodu je odigrala Regionalna privredna komora Sarajevo (danas Privredna komora Kantona Sarajevo).

U periodu 1996 – 2002. CETEOR edukuje svoje saradnike na području sistema upravljanja (ISO 9000 i ISO 14000), podržava razvoj standardizacije na području okoline u BH, te pruža konsalting usluge KJKP Toplane Sarajevo, firmi koja je prva u BiH uvela Sistem okolinskog upravljanja po standardu ISO 14000.

Več 2000. godine CETEOR značajno djeluje na području zaštite okoline. Jedini je bh. ugovorni partner sa Austrijskom agencijom za zaštitu okoline, koja je vodila konzorcij organizacija koje su u okviru PHARE programa pripremale nacrt bh. okolionske legislative. Saradnici CETEOR-a su (u saradnji sa stručnjacima Ministarstva prostornog uređenja i okoline) autori devet pravilnika uz Zakon o zaštiti zraka.

Po donošenju okolinske legislative u BH 2002. i 2003. godine CETEOR podržava čitav niz novih i postojećih preduzeća da dobiju okolinsku dozvolu, ali ne kao papir potreban za dobijanje urbanističke saglasnosti, nego kao alat menadžmenta u vođenju firme na okolinski prihvatljiv način.

CETEOR se razvija tako što stalno otvara nova područja rada. CETEOR je bio pionir u izradi studija uticaja na okolinu više dionica autoputa Vc, studije uticaja na okolinu vjetroleketrana. Sa više seminara CETEOR je naznačio potrebu aktivnosti u BH na podizanju energetske efikasnosti privrede, kao i u oblasti zgradarstva; razvija mjeriteljstvo na području okoline, posvećujući punu pažnju osiguranju kvaliteta mjerenja.

Vizija A. Kneževića je da CETEOR neće biti firma sa najvišim znanjem, nego firma koja će učiti one sa visokim znanjem; neće biti firma koja najkvalitetnije mjeri, nego ona koja osigurava kvalitet mjerenja drugih; neće biti firma koja najbolje piše, nego će saradnici CETEOR-a recenzirati rad dobrih stručnjaka.

 

Jubilej

Povodom 20. godina rada i razvoja CETEOR-a, 20 godina dugog puta praćenog velikim radom i odricanjima, je prilika za sumiranje naših poslovnih rezultata.

Snažniji smo za ispunjenje zahtjeva naših partnera i zaposlenika.

Buduća zadaća koja stoji ispred tima CETEOR-a nije jednostavna niti lagana.

Nadamo se, uz postojeće mlade i sposobne kadrove da ćemo ispuniti sve ciljeve koje smo postavili.