OKOLIŠ 

  1. Rješenje o Listi nositelja izrade studije uticaja na okoliš (Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH) (PDF)
  2. Licenca za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske) (PDF)

 

ENERGIJA 

  1. Ovlaštenje – Nosioc programa za provođenje Programa obuke (Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja) za lica koja će provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje u pravnom licu ovlaštenom za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje (PDF)
  2. Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda  i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom (Ministarstvo prostornog uređenja Federacije BiH (PDF)
  3. Rješenje o imenovanju kvalifikovanih lica za provođenje energetskih pregelda i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim ssistemom