ENVIRONMENT

  1. Decision on the list of companies authorized to prepare Environmental Impact Assessment Studies (Ministry of environment and tourism of Federation BiH) (PDF)
  2. Certificate to perform activities related to environmental protection (Ministry of spatial planning, civil engineering and ecology of Republik Srpska) (PDF)

 

ENERGY

  1. Ovlaštenje – Nosioc programa za provođenje Programa obuke (Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja) za lica koja će provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje u pravnom licu ovlaštenom za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje (PDF)
  2. Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda  i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom (Ministry of Spatial planning of Federation BiH) (PDF)
  3. Rješenje o imenovanju kvalifikovanih lica za provođenje energetskih pregelda i energetsko certificiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim ssistemom