PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM

MODUL 1

 

Trajanje programa: 40 sati

 

Ko može pohađati Modul 1?

 

Uslov  za pohađanje  Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem – MODUL 1 je završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke; da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija, i da ima položen stručni ispit.

 

Provjera znanja (završni ispit): Kandidat koji uspješno položi provjeru znanja (završni ispit) koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, stiče Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuje kao lice koje vrši energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada.

 

 

Nakon uspješno završenog Programa osposobljavanja, fizičke osobe su osposobljene:

  • Za dobro poznavanje važećih Propisa kojima se u FBIH implementiraju direktive iz područja energijske efikasnosti.
  • Da budu sposobne za samostalno prikupljanje i obradu podataka o zgradi i o tehničkim sistemima u zgradi, a koji su potrebni za energijsku ocjenu usklađenu s Metodologijom provođenja energijskog audita propisanog ovom uredbom,
  • Za primjenu računarskih programa namijenjenih za obavljanje proračuna s ciljem dobivanja podataka koji se iskazuju kod energijskog certificiranja i energijskog audita zgrade,
  • Za ocjenu načina upravljanja energijom u zgradi,
  • Za ocjenu građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energijske i toplotne zaštite,
  • Za ocjenu tehničkog sistema zgrade,
  • Za intepretiranje podataka o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevinskih dijelova zgrade,
  • Za izvođenje potrebnih proračuna potrebnih za obavljanje energijskog certificiranja i energijskog audita zgrade,
  • Za određivanje mjera za poboljšanje energijske efikasnosti zgrade i davanje preporuka za korištenje zgrade, odnosno za određivanje mjera za poboljšanje energijske efikasnosti sistema grijanja i sistema klimatizacije u zgradi, elektrotehničkog sistema i sistema za pripremu potrošne tople vode,
  • Za izradu Certifikata zgrade i izvještaja o provedenom energijskom pregledu zgrade.

 

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od od 31.12. 2010. godine (Rješenjem br. UPI/03-23-2-303/10), registrovan kao Nosioc Programa obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada.

 

CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ – CETEOR SARAJEVO

 

Topal Osman Paše 32 B, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 563 587

Fax: +387 33 205 725

certificiranje@ceteor.ba, www.ceteor.ba