CETEOR je pustio u rad svoju novu web stranicu. Na ovaj način nastavljeno je praćenje modernih trendova prezentiranja usluga široj javnosti putem interneta. Nova stranica nudi nove načina prezentiranja usluga svim zainteresovanim. Svaka poslovna jedinica je prikazana posebno, kako bi korisnici/klijenti na lakši način pronašli koji sektor pokriva potrebe njihovih organizacija/institucija. Također, nova poslovna jedinica EKO CET je zasebno prezentirana, te aktivnosti koje se realizuju u sklopu ove poslovne jedinice.

  

Kalendar edukacije je posebno unaprijeđen tako što nudi korisnicima pregled svih događaja, kako onih koji su već organizovani, te onih koji slijede. Također korisnici imaju priliku koristiti dodatne alate kalendara, kao što je detaljna pretraga događaja, pregled po mjesecu/sedmici i sl.

 

Budući da CETEOR svoj kvalitet potvrđuje preko 20 godina na tržištu cijele Bosne i Hercegovine, na novoj stranici je posebna pažnja posvećena prezentiranju lojalnosti klijenata. Tako se u donjem desnom uglu nalaze utisci naših klijenata, a posebno se to odnosi na sektor edukacije koji je u proteklih pet godina zabilježio snažnu ekspanziju sa preko 1.500 učesnika na desetinama različitih programa edukacije.

 

CETEOR će i dalje nastaviti da se trudi da prezentira svojim klijentima sve usluge koje nudi, tj. koje koristi koje se mogu ostvariti korištenjem naših usluga.

 

CETEOR, Vaš pouzdan partner.

 

Quality since 1992