OPIS I SADRŽAJ PROGRAMA

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM

MODUL 2

 

Trajanje programa:

24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka),

32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i

18 sati za Modul 2 (elektro struka).

 

Ko može pohađati  Modul 2?

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za složeni tehnički sistem – MODUL 2 je uspješno završen program obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1).

 

Provjera znanja (završni ispit): Kandidat koji uspješno položi provjeru znanja (završni ispit) koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela,  stiče Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuje kao lice koje vrši energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada.

 

 

SADRŽAJ MODUL-A 2 ZA ARHITEKTONSKU I GRAĐEVINSKU STRUKU

  

SADRŽAJ MODUL-A 2 ZA MAŠINSKU STRUKU

 

Sadržaj MODUL-a 2 za elektro struku

 

 

Nakon uspješno završenog Programa osposobljavanja, fizičke osobe su osposobljene:

Za dobro poznavanje važećih Propisa kojima se u FBIH implementiraju direktive iz područja energijske efikasnosti,

  • Da budu sposobne za samostalno prikupljanje i obradu podataka o zgradi i o tehnikim sistemima u zgradi, a koji su potrebni za energijsku ocjenu sukladno Metodologiji provođenja energijskog audita propisanog ovom uredbom,
  • Za primjenu računarskih programa namijenjenih za obavljanje proračuna s ciljem dobivanja podataka koji se iskazuju kod energijskog certificiranja i energijskog audita zgrade,
  • Za ocjenu načina upravljanja energijom u zgradi,
  • Za ocjenu građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energijske i toplotne zaštite,
  • Za ocjenu tehničkog sistema zgrade,
  • Za intepretiranje podataka o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevinskih dijelova zgrade,
  • Za izvođenje potrebnih proračuna potrebnih za obavljanje energijskog certificiranja i energijskog audita zgrade,
  • Za određivanje mjera za poboljšanje energijske efikasnosti zgrade i davanje preporuka za korištenje zgrade, odnosno za određivanje mjera za poboljšanje energijske efikasnosti sistema grijanja i sistema klimatizacije u zgradi, elektrotehničkog sistema, i sistema za pripremu potrošne tople vode,
  • Za izradu Certifikata zgrade i izvještaja o provedenom energijskom pregledu zgrade.

 

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od od 31.12. 2010. godine (Rješenjem br. UPI/03-23-2-303/10), registrovan kao Nosioc Programa obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada.

CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ – CETEOR SARAJEVO

Topal Osman Paše 32 B

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 563 587

Fax: +387 33 205 725

certificiranje@ceteor.bawww.ceteor.ba