OPIS I SADRŽAJ PROGRAMA 

PROGRAM USAVRŠAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM

MODUL 3

 

Trajanje programa*:

8-16 sati ovisno o tehničko-tehnološkom i metodološkom napretku na području energijske efikasnosti u zgradarstvu, industriji, transportu, o promjenama regulative i razvoju računarskih alata.

 

Ko je obavezan slušati Modul 3 i kada?

Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) jednom u razdoblju od dvije (2) godine obavezno pohađaju ovlaštene osobe, te imenovane i stručne kvalificirane osobe zaposlene u ovlaštenoj pravnoj osobi, koje provode energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade u skladu s Propisima Uredbe.

 

Uvjerenje koje izdaje Nosilac obuke kandidatu: Uvjerenje o sudjelovanju u programu usavršavanja (Uvjerenje se prilaže pri produženju Ovlaštenja Federalnom ministarstvu prostornog uređenja).

 

Provjera znanja (završni ispit): Nije predviđen/a.

 

 

Programom usavršavanja stručno kvalifikovane osobe stiču znanja o:

  • Izvještajima o energijskim auditima i energijskim certifikatima zgrada,
  • Tehničkom napretku u struci (materijalima, opremi, tehnologiji, metodologiji…),
  • Promjenama vezanim uz regulativu iz područja energijske efikasnosti zgrada, promjenama evropskog prava na tom području,
  • Razvoju software-skih alata za izračun energijskih karakteristika zgrada,
  • Ispravnosti, tačnosti i potpunosti uzdatih energijskih certifikata zgrada i izrađenih izvještaja o energijskom auditu.

 

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od od 31.12. 2010. godine (Rješenjem br. UPI/03-23-2-303/10), registrovan kao Nosioc Programa obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada.

CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ – CETEOR SARAJEVO

Topal Osman Paše 32 B

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 563 587

Fax: +387 33 205 725

certificiranje@ceteor.ba, www.ceteor.ba