Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je, putem Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Sarajeva, obezbijedilo izradu Registra (Katastra) emisija u zrak za područje Kantona Sarajevo, čija je prezentacija i stručna rasprava održana u multimedijalnoj sali Vlade Kantona Sarajevo.

Radi se o sveobuhvatnom pregledu svih izvora emisija zraka, kao i vrste i količine zagađujućih materija na kompletnoj površini Kantona Sarajevo prikazanoj u kvadratnoj mreži površine 1×1 kilometar i to kroz program ArcGIS, koji omogućava praćenje svih promjena u prostoru u koje je uključen i kvalitet zraka kao bitan faktor prostornog planiranja. Registar (katastar) emisija je prvi koji je urađen u posljeratnom periodu u Bosni i Hercegovini.

Izradom Katastra, odnosno Registra emisija, kako se zove u novoj federalnoj regulativi o zaštiti zraka, obezbijediće se osnovu za sve buduće mjere koje ćemo pokretati od organizacionih, zakonodavnih, te tehničkih i planskih, a u cilju očuvanja kvaliteta zraka za dobrobit građana i okoliša u cjelini.

Uvodno obraćanje i pozdravni govor prisutnima je uputio Ministar Abid Jusić nagalasivši značaj projekta za Kanton Sarajevo i njegove građane, kao i zadovoljstvo urađenim poslom čiji su rezultati dosta impresivni urađeni uz pomoć najmodernijih geografskih informacionih sistema. Prisutnima se obratio i prof. dr. Aleksandar Knežević osvrćući se na katastre emisija koji su rađeni z Grad Sarajevo prije više od 30 godina. Napomenuo je da je upravo Sarajevo prvi grad koji je bio nosioc projekta iz oblasti zaštite okoliša, a prvi koji je finansirala Svjetska banka. To je ustvari projekat gasifikacije dijelova grada, čime emisija sumpor dioksida značajno smanjena.

Rezultate projekta, kao i način rada, te iduće korake prezentirali su Ismar Jamaković i Vedad Suljić.

Po okončanju prezentacije otvorena je stručna rasprava u koju su bili uključeni svi prisutni.

Skraćena verzija Registra emisija u zrak za područje Kantona Sarajevo (download)
Galerija: