U okviru projekta ALTERENERGY je objavljen ponovljeni javnih poziv za dostavu ponuda.

MINISTARTSVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, 21.08.2015.god.

 

U cilju ispunjavanja uslova potpisanih Ugovorom o partnerstvu strateškog projekta IPA CBC „Alterenergy“ održiva energija u malim zajednicama Jadrana,  potpisanog od strane vodećeg partnera projekta i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Ministarstvo), broj  01/2011, od 17.10.2011. godine, Ministarstvo objavljuje:

PONOVLJENI JAVNI  POZIV  ZA DOSTAVU PONUDA

za nabavku i instalaciju opreme i materijala za implementaciju demonstrativnih aktivnosti u opštinama Bosanski Petrovac i Čajniče za implementaciju strateškog projekta „Alterenergy“ – održiva energija u malim jadranskim zajednicama, a koji se implementira u prekograničnom programu saradnje IPA-Adriatic 2007-2013 br. CCI2007CB16IP0001

 

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na ovom LINKU.