CETEOR Sarajevo, po ovlaštenju Federalnog ministarstva prostornog uređenja, organizuje Program usavršavanja znanja i vještina iz oblasti

energetskog certificiranja objekata i obavljanja energetskih pregleda:

PROGRAM OBAVEZNOG USAVRŠAVANJA LICA KOJA PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA SA JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM SISTEMIMA

Mjesto održavanja: Sarajevo (tačna lokacija će biti naknadno određena)  
Termin održavanja:
29 – 30. novembar/studeni 2018. godine

 

O PROGRAMU REDOVNOG USAVRŠAVANJA

Prema PravilnikuFederalnog ministarstva prostornog uređenja,Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (“Službene novine FBiH”, br. 28/10), godišnji Program obveznog  usavršavanja znanja iz energetskog certificiranja i obavljanja energetskih pregleda objekata obavezno pohađaju osobe koje su zaposlene u ovlaštenim pravnim licima koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenom pravnom licu potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate. Pored toga, Program usavršavanja pohađaju i sva fizička lica koja su završila Modul 1 (ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom) i Modul 2 (ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom), kao i ostala lica koja su zainteresirana za sticanje znanja i vještina iz oblasti energetskog certificiranja i energetskih pregleda objekata.

Više informacija o Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, planiranim terminima održavanja i ostalim uslovima možete dobiti na

Kontakt osoba:  Leonida Hadžimuratović, dipl.ing.arh.

Tel:(033) 56 35 89, Fax: (033) 205 725

E-mail: certificiranje@ceteor.ba

AGENDA programa blagovremeno će biti dostavljena svim registrovanim učesnicima.

 

POZIV

PRIJAVNICA