SEMINAR 1 „Sigurnost i zaštita na radu”

23-24.03.2016. godine

SEMINAR 2 „Tretmani otpada i resursna efikasnost – primjena cirkularne ekonomije“ 

24-25.03.2016. godine

Hotel „KARDIAL“, Teslić

 

Poziv Seminar 1

Prijavnica Seminar 1

Poziv Seminar 2

Prijavnica Seminar 2