Kome je namjenjen seminar?

Investitorima, projektantima, izvođačima građevinskih radova i stručnjacima koji nadziru gradnju (koordinatori, nadzorni inžinjeri, stručnjaci zaštite na radu, inžinjeri na gradilištu, zaposleni od strane investitora i poslodavaca) i ostali zainteresirani subjekti i pojedinci.

Datum i mjesto održavanja?

18.02.2013. godine (ponedjeljak) u Privrednoj komori Kantona Sarajevo

Koje su koristi od učešća u seminaru?

Kao učesnik ovog stručnog seminara imaćete priliku upoznati se sa novim trendovima u građevinarstvu, zaštiti okoliša i zaštiti na radu kod projektovanja i izvođenja građevinskih radova te sa upravljanjem građevinskim otpadom. Također, saznat ćete više o okolinskom monitoringu i okolinskom nadzoru koji obavezno prate izvođenje građevinskih radova i značaju ovih oblasti sa aspekta zaštite okoliša i ukupnih troškova izvođenja radova, kao i o sistemu okolinskog upravljanja u građevinarstvu.

Koje su teme?

  • Trendovi u građevinarstvu
  • Uticaji na okoliš prilikom gradnje
  • Izrada Plana okolinskog upravljanja
  • Osnove sistema upravljanja u građevinarstvu
  • Organizacija gradilišta – Sigurnost pri izvođenju objekata i održivo građevinarstvo
  • Savremeni građevinski materijali
  • Smjernice upravljanja građevinskim otpadom
  • Okolinski nadzor prilikom gradnje i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata

Kotizacija za učešće na seminaru?
Kotizacija je 190,00 KM + PDV.

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju.
Broj polaznika seminara ograničen.

Kontakt osoba: Elma Kavazović

Rok za prijavu: 13.02.2013. godine

Tel: +387 33 563 582

E-mail: ekavazovic@ceteor.ba

Fax: +387 33 205 725

Web: www.ceteor.ba

Prilog: