Do sada su lokacija i veličina nekretnine bili primarni faktori za određivanje vrijednosti nekretnine. Međutim, usvojeni set pravilnika Federalnog ministarstva prostornog uređenja, kojim se uređuje potrošnja energije u sektoru zgradarstva, potkrepljuje tvrdnju da će u skorijoj budućnosti, prema uzoru na Evropsku Uniju, energijska efikasnost objekta značajno uticati na prodajnu cjenu nekretnine. Ova činjenica otvara nove mogućnosti za sve one koji se bave planiranjem, izgradnjom i prodajom nekretnina.

 

Mjesto održavanja: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO
19.02.2013. godine (utorak)

Kome je namjenjen seminar?

Posebnu korist od učešća u ovom seminaru imaće stručnjaci koji svoje djelatnosti obavljaju u oblasti:

 • prostornog planiranja
 • projektovanja
 • izvođenju građevinskih radova – proizvodnje građevinskih materijala
 • subjekti u prometu nekretninama
 • državnim, kantonalnim/županijskim i općinskim službama,

i sve koji su na bilo koji način vezani ili zainteresirani za ovo područje.

Koje su koristi od učešća na seminaru?

Učesnici ovog stručnog skupa imaće priliku da se upoznaju sa razvojnim šansama koje sa sobom nosi energijska efikasnost, te novom zakonskom regulativom i obavezama u oblasti građevinarstva. Također će se upoznati sa trendovima korištenja materijala za povećanje energijske efikasnosti, načinom njihove ugradnje, mogućim benefitima potrkrepljenim primjerima iz prakse, te kako mjerama energijske efikasnosti smanjiti troškove energije do 50%.

Koje su teme?

 

 • Energijska efikasnost i građevinski sektor
 • Pregled stanja energijske efikasnosti u BiH i koristi od investiranja u energijsku efikasnost
 • Zakonodavno okruženje energijske efikasnosti u građevinarstvu
 • Energijski efikasni građevinski i izolacioni materijali – Toplotno izoliranje ovojnice objekata
 • Energijski efikasni otvori
 • Gradnja pasivnih objekta i korištenje novih dostignuća
 • Mjerne metode kod energetskih pregleda građevina
 • Primjeri iz prakse, postignuti rezultati toplotnom sanacijom javnih objekata

Kotizacija za učešće na seminaru?
Kotizacija za seminar je 190,00 KM + PDV.
Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju.
Broj polaznika seminara je ograničen.

Kontakt osoba:

Elma Kavazović

Rok za prijavu: 13.02.2013. godine

Tel: +387 33 563 582

E-mail: ekavazovic@ceteor.ba

Fax: +387 33 205 725

Web: www.ceteor.ba

Prilog: