Poziv za učešće na regionalnom webinaru

„NOVI ZAKON ZAŠTITE NA RADU I USLOVI KOJE POSTAVLJA“

08.12.2020. Webinar

 

Koje su koristi od pohađanja webinara?

Novim Zakonom zaštite na radu ( Sl.novine FBiH, br.79/20) predviđeni su novi instituti čijom primjenom će se unaprijediti oblast zaštite na radu u FBiH. Zakonom se uređuju prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije. Kroz izlaganja će se učesnicima webinara predstaviti obaveze radnika i poslodavca na temelju odredbi novog Zakona.

Webinar će doprinjeti boljem razumjevanju prava i obaveza proizašlih stupanjem Zakona na snagu. Približit će se novi definisani instituti poput radnika za zaštitu na radu, povjerenika za zaštitu na radu, Vijeća za zaštitu na radu, akt o procjeni rizika radnih mjesta, i slično.

Za poslodavce je od posebnog značaja poznavanje propisa iz oblasti zaštite na radu i dobro snalaženje u optimiziranju njihove provedbe u paksi, polazište su za uspješnu zaštitu radnika, ali i postizanje ciljeva u smanjenju troškova u poslovanju, povećanju produktivnosti i stvaranju ugleda dobrog poslodavca. Iz tih razloga smo na ovom webinaru posvetili kao glavnu temu: Šta nam donosi novi Zakon zaštite na radu? Webinar će približiti postupak primjene novog Zakona, te će se kroz diskusiju sa ekspertima iz oba entiteta te ekspertima iz regije (Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija) učesnicima približiti stanje zaštite na radu.

Učesnici će biti u prilici da u komunikaciji sa predavačima (iz različitih oblasti) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi primjene zakonskih propisa koji se tiču novog Zakona.

Kome je webinar namijenjen?

Webinar je namijenjen imenovanim stručnjacima/osobama zaštite na radu, svim vlasnicima preduzeća, javnim institucijama, voditeljima odjela ljudskih resursa, voditeljima odjela zaštite na radu, pravnicima, uposlenicima zaduženim za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima i svim drugim zainteresiranim.

Koje su teme?

Teme su struktuirane tako da upoznaju učesnike šta donosi novi Zakon o zaštiti na radu. Učesnici će se upoznati sa novim Zakonom u FBIH te kako implementirati odredbe Zakona i kojim redosljedom. Predstavnici Udruženja zaštite na radu iz regiona će sa učesnicima kroz panel diskusiju razmijeniti iskustva iz oblasti zaštite na radu. Federalni inspektor zaštite na radu će kroz dosadašnje iskustvo učesnicima približiti praktičnu provedbu Zakona o zaštiti na radu te upoznati učesnike sa detaljima inspekcijskog nadzora. Učesnici će biti upoznati sa načinom prevencija nesreća na radu u skladu sa novim Zakonom. Također, kroz webinar učesnici će se upoznati sa primjerima iz prakse, sa posebnim osvrtom na Zaštitu na radu u tunelogradnji. Upoznat će se sa zakonskom osnovom za provođenje mjera zaštite na radu pri iskopima i primarnoj podgradi tunela. Učesnici će se upoznati sa temom izloženost radnika fizičkim, hemijskim i biloškim štetnostima sa osvrtom na trenutnu situaciju na COVID-19. Webinar je zamišljen kao interaktivno predavanje u toku kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz datu temu, kao i dobijati odgovore na sva aktuelna pitanja iz područja zaštite na radu.

Predavači

Predavači su federalni inspektor zaštite na radu, menadžeri sigurnosti i zaštite na radu, stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti sigurnosti i zaštite na radu te predstavnici Udruženja zaštite na radu iz oba entiteta ( FBiH I RS) i predstavnici  iz regije ( Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija).

Kotizacija

Kotizacija za webinar iznosi 180,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara/webinara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS                                                                                                      

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu webinara i Uvjerenja o stručnom usavršavanju.                                                                             

Cijene su bez PDV-a

 

Vrijeme održavanja webinara

U skladu sa epidemiološkom situacijom webinar „Novi zakon zaštite na radu i uslovi koje postavlja“  će se održati on-line preko Zoom aplikacije 08.12.2020 godine. Svi učenici će do 07.12.2020. dobiti sve neophodne detalje (Meeting ID) za učešće na webinaru. 

 

PREUZMITE PRIJAVU

 

Rok za prijavu na webinar: 02.12.2020.godina

 

Kontakt osobe:

Elma Kavazović, tel/fax: +387 33 563 582; email: ekavazovic@ceteor.ba ili

Azra Ćulov tel.: +387 33 563 591; email: aculov@ceteor.ba