11. i 12. novembra 2020. godine u Mostaru

 ”ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE JAVNIH OBJEKATA I PROVOĐENJE TRENINGA U OKVIRU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE MJERA POVEĆANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM OBJEKTIMA”

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

IMPLEMENTACIONA JEDINICA PROJEKTA SVJETSKE BANKE ”ENERGIJSKA EFIKASNOST U BIH” (BEEP)

 

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA I NJEGOVI CILJEVI

Bosna i Hercegovina prepoznala je značaj energijske efikasnosti (EE), te je, s ciljem ostvarenja ekonomske održivosti projekata energijske efikasnosti i procesa pridruživanja Evropskoj uniji, pristupila finansiranju projekta „Energijska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ (BEEP) iz kreditnih sredstava Svjetske banke, odnosno Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA). Riječ je o najvećem projektu energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, za koje je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta BEEP, odgovorno za pripremu, koordinaciju, upravljanje i implementaciju projekta u Federaciji BiH angažovalo konsultantske kompanije (CETEOR d.o.o. Sarajevo i EUROING d.o.o. Bihać) za implementaciju projekta pod nazivom ”Energijsko certificiranje javnih objekata i obuka u okviru projekta implementacije unapređenja energijske efikasnosti u javnim objektima”. Razvojni cilj BEEP-a je pokazati prednosti poboljšanja energijske efikasnosti u objektima javnog sektora te podržati razvoj prilagodljivih modela finansiranja energijske efikasnosti.

Projekat je svoje aktivnosti započeo sa 2016. godinom i u svakoj narednoj godini vrijedno je radio na implementaciji projektnih komponenti. Svrha implementacije projekta imala je za cilj smanjenje emisije CO2, što znači prelazak na čistije energente, smanjenje zagađenja zraka u zimskom periodu uzrokovanog nepravilnim i neefikasnim sagorijevanjem goriva koja su trenutno u upotrebi, povećanje nivoa komfora u objektima, pozitivan uticaj na zapošljavanje u građevinskom sektoru, povećanje svijesti o energijskoj efikasnosti u uključenim zajednicama, te općenito smanjenje lokalnog zagađenja. Benefiti EE-a, rezultat su implementacije mjera povećanja energijske efikasnosti na javnim objektima u FBIH (zamjena prozora, ugradnja termofasade, unapređenje sistema grijanja, rasvjete…); povećanjem kapaciteta iz oblasti, pružanjem usluga treninga za buduće energijske menadžere, imenovane osobe ispred općinskih i kantonalnih organa, te predstavnika javnih objekata koji vode brigu o objektu; aktivnostima popunjavanja baza podataka javnih zgrada; te povećanje vještina ciljnih sudionika u području energijske efikasnosti, obnovljivih izvora, upravljanja energijom, relevantnih energijskih politika i normi i standarda.

U periodu od 2016-2019. godine, obnovljeno je ukupno 48 javnih objekata, grijane površine 145.522 m2. Toplotni komfor u javnim objektima poboljšan je za ukupno 414.139 korisnika; emisije CO2 smanjene su za 3.714 t/god., te su kreirana 1.120 zelena radna mjesta. Ukupno procijenjene uštede u energiji iznosile su 12.333,420 kWh/godišnje sa ukupnom prosječnom investicijom u radove od 22.405,791,68 KM. Prosječna investicija po objektu iznosila je 466.787,32 KM.

NASTAVAK PROJEKTA U POGLEDU ORGANIZACIJE TRENINGA U 2020.GODINI

Slijedeći uspjeh projekta iz prethodnih godina, BEEP je nastavio svoje aktivnosti i u 2020 godini na 7 javnih objekata lociranih u Kantonu Sarajevo, Kantonu 10, te Hercegovačko-neretvanskom kantonu uz podršku Zakonski propisanih smijernica iz 2019.godine u pogledu uspostavljanja sistema energijskog menadžmenta na svim nivoima vlasti u FBIH. Smijernice su propisane Pravilnikom o informacionom sistemu energijske efikasnosti u BiH (Službene novine Federacije BiH broj 2/19) tzv. ISEE donešen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), a čija je svrha olaškati korisniku tj. energijskom menadžeru različitog stepena odgovornosti, prikupljanje podataka, praćenje potrošnje energije i vode, i ostvarenih ušteda iz realiziranih projekata energijske efikasnosti.

Događaj je upriličen 11. i 12. novembra 2020.godine na dvije lokacije u Gradu Mostar i to: Srednjoj prometnoj školi/srednjoj mašinsko-saobraćajnoj školi i Hotelu Mostar.

 

Grad Mostar, dvije lokacije, dvije vrste treninga za energijske menadžere (prestavnike Kantona/Općina/Gradova, te prestavnike javnih objekata uključenih u BEEP projekat/2020)

Sadržaj treninga za energijske menadžere prilagođen je različitim skupinama učesnika treninga. Program 2-dnevnog treninga sadržajno je koncipiran kroz teoretski dio i praktični dio. Uspješno je održan ”in situ” što je podrazumijevalo fizičko održavanje treninga uz prisustvo svih učesnika u toku trajanja 2-dnevne nastave. Trening je  organizovan u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, te odlukama Kriznih štabova FBiH i KS u pogledu organizovanja skupova različite namjene. Tokom trajanja programa poduzete su sve mjere zaštite i socijalne distance, odnosno propisana fizička distanca, korištenje zaštitnih maski i rukavica, dezinficijensa, a broj učesnika u zatvorenom prostoru je ograničen na propisan broj.