O PROGRAMU USAVRŠAVANJA

Prema Pravilniku Federalnog ministarstva prostornog uređenja – Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (“Službene novine FBiH”, br. 28/10), godišnji Program usavršavanja znanja iz energetskog certificiranja i izvođenja energetskih pregleda objekata (Modul 3) obavezno pohađaju osobe koje su zaposlene u ovlaštenim pravnim licima koje

provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenom pravnom licu potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate. Pored toga, Program usavršavanja pohađaju i sva fizička lica koja su završila Modul 1 (ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom) i/ili Modul 2 (ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom), kao i ostala lica koja su zainteresirana za sticanje znanja i vještina iz oblasti energetskog certificiranja i energetskih pregleda objekata.

 

DVODNEVNA OBUKA / STICANJE ZNANJA I VJEŠTINA

Pohađanjem Programa usavršavanja stručna lica stiču znanja o:

  • novoj primarnoj legislativi FBiH (Zakon o energetskoj efikasnosti) i promjenama europskog prava
  • budućim promjenama sekundarne legislative i novim pravilnicima
  • prenos iskustva i sticanje vještina neophodnih za provođenje energetskih pregleda objekata i izdavanje kvalitetno urađenog energetskog certifikata, 
  • tehničkom napretku u struci (materijali, tehnologije, metodologije i sl.), 
  • samostalom radu na software-u za energetsko certificiranje objekata.

Vrednujući „praksu“ u obuci Programa usavršavanja želimo da napomenemo da će se prenos iskustva i sticanje vještinja neophodnih za provođenje energetskih pregleda objekata i izdavanje kvalitetno urađenog energetskog certifikata, kao i samostalan rad na software-u za energetsko certificiranje objekata, izvršiti kroz jednodnevni praktičan primjer energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata za nestambeni objekat. Naime, polaznicima će se upriličiti praktično obavljanje energetskog certificiranja kroz:

  • GRUPNI RAD: energetski audit nestambenog objekta (odlazak na teren, obilazak objekta, snimanje trenutnog stanja objekta u cilju prikupljanja informacija potrebnih za izdavanje energetskog certifikata, korištenje mjernih uređaja) i dr.
  • SAMOSTALAN RAD: izrada energetskog certifikata za tretirani nestambeni objekat (rad na software-u za energetsko certificiranje objekata)

Kako bi polaznicima Programa usavršavanja obezbjedili što adekvatniju edukaciju, te ih uspješno osposobili za potrebne kompetencije, za predavače smo odabrali iskusne stručnjake i naučne radnike iz predmetnih oblasti. Software za proračun vrijednosti i izdavanje energetskog certifikata objekata biće dodjeljen svim polaznicima uz obuku polaznika za njegovo korištenje.

 

ODRŽAVANJE I TRAJANJE PROGRAMA USAVRŠAVANJA

Prvi termin Programa usavršavanja (Modul 3) održava se u terminu od 18 do 19. oktobra/listopada 2012. godine u opciji cjelodnevne nastave (od 12:00 do 20:00h). Dvodnevna obuka se održava u prostorijama hotela „Hollywood“ u Sarajevu i to:

  • prvi dan – sticanje znanja o pravnom okviru, teoretskog znanja i vještina potrebnih za energetski pregled i energetsko certificiranje objekata, i
  • drugi dan – praktično izvođenje energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata za nestambeni objekat.

Ukupna cijena obuke za Modul 3 iznosi 390 KM (bez PDV-a) i uključuje kotizaciju za Program usavršavanja Modul 3 koja pokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u printanoj i elektronskoj verziji, kafe pauze i ručkove.

Nakon pohađanja Programa usavršavanja, Nosioc Programa (CETEOR d.o.o.) izdaje Uvjerenje o učestvovanju na Programu usavršavanja.

Posebne povoljnosti

Za polaznike sa prijavom i uplatom realiziranom do 02.10.2012. na iznos kotizacije odobravamo popust od 5%. Za dva i više polaznika iz iste organizacije odobrava se popust od 10% na iznos kotizacije za svakog narednog polaznika. Za sve organizacije i fizička lica koja su već učestvovala u Programu obuke (Modul 1 ili Modul 2) također se odobrava popust od 10%.

Više informacija o Programu osposobljavanja i usavršavanja u FBiH, planiranim terminima i ostalim uslovima možete dobiti na www.ceteor.ba, certificiranje@ceteor.ba ili tel: (033) 563 587, fax: (033) 205 725

PRIJAVA I POZIV: