GA-12 je najmanji ručni analizator firme Madur, kompaktnog dizajna i atraktivne cijene. Dizajniran je za mjerenje dvije ili tri komponente plina (O2, CO i eventualno NO/NOx) i nezaobilazan uređaj pri obavljanju dimnjačarskih usluga i izdavanju stručnih dimnjačarskih nalaza ili atesta. Uz navedeno uređaj računa zapreminsku koncentraciju CO2, mjeri ambijentalnu koncentraciju za CO s rezolucijom od 0,1 ppm, temperaturu plina i ambijentalnu temperaturu, pritisak, podpritisak i diferencijalni pritisak, daje izračun svih relevantnih parametara izgaranja kao što su indeks toksičnosti (CO/CO2-Toxic Index), višak zraka Lambda (λ), gubitke sagorijevanja (qA) i stepen efikasnosti (Eta).  Rad senzora usklađen je sa EN 50379 standardom.

 

Brochure

GA-12plus za razliku od GA-12 ima nešto veće kučište i predstavlja njegovu nadogradnju. Može biti opremljen sa do 4 elektrohemijska senzora, 2 standardna za O2 i CO plus do 2 opcijska (NO, NO2, SO2 ili H2S). Pogodan je za test zacrnjenosti dimnih plinova tj. dimni test prema Bacharachu! (40 kom trakica za određivanje dimnog broja). Rad senzora usklađen je sa EN 50379 standardom.

 

Brochure

GA-21plus analizator dolazi sa maksimalno 9 senzora za plin, 7 elektrohemijskih i 2 NDIR infracrvena senzora. Osnovni uređaj je opremljen s 2 elektrohemijska senzora za O2 i CO, uz mogućnost ugradnje pet dodatnih senzora za plinove : NO, NO2, SO2, H2S, vodik H2, ili amonijak NH3. Također moguća je instalacija i dodatna 2 infracrvena NDIR senzora za CO2 i/ili CxHy. Osim infracrvenih senzora za CO2 i CxHy moguće je ugraditi IR senzore i za plinske komponente CO, N2O, refrigerant R23 tj. floroform CHF3 i aceton C2H6CO. Također moguća je ugradnja fotoionizacijskog senzora za određivanje GVE hlapivih organskih spojeva (VOC). Osim toga uređajem je moguće izračunavanje CO2, mjerenje dimnog broja po Bacharachu, mjerenje pritiska i podpritiska, qA gubitaka, Eta efikasnosti,  λ Lambde i svih ostalih relevantnih parametara izgaranja. Rad senzora usklađen je sa ISO 12039, EN 50379 i ISO 21258 standardima.

 

Brochure

GA-40Tplus može analizirati do 9 komponenti dimnih plinova.  Osnovni instrument dolazi sa 3 metra integrisanim grijanim crijevom i ugrađenim Peltier sušionikom,  te sadrži 3 elektrohemijska senzora za direktno mjerenje O2, CO, NO uz opciju ugradnje do 4 elektrohemijska senzora između plinova NO, NO2, SO2, H2S, H2, Cl2, HCN te eventualna dva IR senzora za CO2 i CxHy (CH4). Takođe sadrži senzor pritiska, veliku internu memoriju za snimanje rezultata te integrisani printer za ispis vrijednosti mjerenja. Rad senzora usklađen je sa ISO 12039, ISO 21258, EN 15058 i EN 50379 standardima.

 

Brochure

GA-60 je najveći analizator u ponudi Madura. Može biti opremljen sa do 7 elektrohemijskih senzora i do 3 NDIR senzora. Posjeduje veliki LCD displej sa pozadinskim osvjetljenjem, data loger sa SD karticom za snimanje rezultata mjerenja te integrisani printer za ispis vrijednosti mjerenja.  Modularna izvedba omogućuje da uređaj bude konstruisan prema gotovo svakom zahtjevu kupca. Rad senzora usklađen je sa ISO 12039, ISO 21258 i EN 50379 standardima.

 

Brochure

Photon je najnoviji prijenosni analizator firme Madur koji prvenstveno koristi do 6 NDIR senzora a takođe može biti opremljen i sa do 3 elektrohemijska senzora. Modularna građa analizatora Photon omogućava konfiguraciju koja odgovara gotovo svakoj želji korisnika. Pored toga moguće je podesiti opseg svakog senzora prema potrebama mjernog sistema. Radi pod Windows CE 5.0 operativnim sistemom koji omogućava spajanje USB uređaja, tipkovnice, miša i printera. Photon u paru sa najefikasnijim uređajem za kondicioniranje plina (PGD-100) čini potpuni profesionalni sistem za analizu dimnih plinova koji zadovoljava najrigoroznije zahtjeve i kriterije. Rad senzora usklađen je sa ISO 12039, EN 14789, EN 15058, ISO 10849, ISO 7935 i ISO 21258 standardima.

 

Brochure