CETEOR d.o.o. Sarajevo XVIII put organizuje Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja energetskih certifikatora, pa Vas poziva na:

“PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZA ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA”

Modul 1 & Modul 2 & Modul 3

Mjesto održavanja: Sarajevo, hotel Hollywood Ilidža

 

Termini: 

Modul 1: 28.10. – 01.11.2014. godine


Modul 2: novembar 2014. godine

Modul 3: decembar 2014. Godine

 

Tačni datumi/termini Modula 2&3 će se utvrditi naknadno u dogovoru sa zainteresovanim kandidatima.

 

Detaljnije informacije o uslovima pohađanja pojedinih programa možete naći u Pozivu ili na telefon 033 563 587.

 

Za učešće na Programu osposobljavanja, molimo Vas popunite PRIJAVU i dostavite je putem e-maila ili faxa.

Email: certificiranje@ceteor.ba

Fax: 033 205 725