CETEOR Vas poziva na:

Program osposobljavanja za energetske preglede i Energetsko certificiranje objekata sa složenim tehničkim sistemom – Modul 2

Sarajevo, hotel Hollywood

Termin: 21 – 25.05.2013. godine (cjelodnevna nastava, 12:00 – 20:00h)

 

Do sada je CETEOR uspješno realizovao osam obuka za MODUL 1, dvije obuke za MODUL 2 i jedan termin dodatnog Programa stručnog usavršavanja. Osposobljeno je 250 energetskih certifikatora.

Shodno metodologiji i uslovima propisanim Pravilnikom o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata, obuka u trajanju od 40 sati na temu složenih tehničkih sistema (MODUL 2), neophodna je licima koja će biti ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom, kao što je to bio slučaj i sa jednostavnim tehničkim sistemom (MODUL 1).

Uslov za upis na Program osposobljavanja sa složenim tehničkim sistemom – MODUL 2 je:

završen najmanje VII stepen obrazovanja (diplomirani inžinjer) elektrotehničke ili mašinske struke i
odslušan Program osposobljavanja za lica koja provode energetske preglede i energetsko certificiranje objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom (MODUL 1).

O Programu osposobljavanja – MODUL 2

Kako bismo polaznicima Programa osposobljavanja obezbijedili što adekvatniju edukaciju i uspješno ih osposobili za potrebne kompetencije, za predavače smo odabrali iskusne stručnjake i naučne radnike iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kao i iskusni projektanti, renomirani proizvođači EE opreme i sistema, stručnjaci CETEOR-a i ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored obuke po tematskim cjelinama definisan je Pravilnikom o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata. Pored pravilnikom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa polaznicima će se predstaviti primjeri iz prakse, te kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom.

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja za složene tehničke sisteme – MODUL 2, Nosioc Programa (CETEOR d.o.o.) izdaje Uvjerenje o učestvovanju na Programu osposobljavanja na osnovu kojeg polaznik Programa stiče pravo polaganja ispita pred Stručnim odborom (pri Federalnom Ministarstvu prostornog uređenja). Ispitni rokovi će se upriličiti u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja, najmanje 15 dana nakon završetka obuke, po čijem uspješnom ishodu Ministarstvo izdaje Ovlaštenje, odnosno Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja za složene tehničke sisteme – MODUL 2.

Napomena: MODUL 2 namijenjen je inženjerima mašinske i elektrotehničke struke, a mogu ga pohađati samo oni kandidati koji su uspješno odslušali MODUL 1, dok završnoj provjeri znanja (ispitu) MODUL-a 2 mogu pristupiti samo oni kandidati koji su uspješno okončali provjeru znanja MODUL-a 1.

Više informacija o Programu osposobljavanja i usavršavanja u FBiH, planiranim terminima i ostalim uslovima možete naći na:

Tel: (033) 563 584, Fax: (033) 205 725
E-mail: certificiranje@ceteor.ba

Prilog: