U hotelu HOLLYWOOD u Sarajevu, 28. i 29. oktobra 2015. godine uspješno je realiziran drugi Program profesionanog razvoja inženjera.
Riječ je o aktivnosti projekta Green economic development, koju realizira UNDP u partnerstvu sa Federalnim fondom za zaštitu okoliša i ambasadom Švedske, a pod tehničkom podrškom organizacija CETEOR d.o.o. Sarajevo i CRP Tuzla.

Ova dvodnevna stručna edukacija pobudila je veliki interes među inženjerima iz sarajevske regije, koji su kroz svoje profesionalne pozive orjentirani na energetiku/energiju, energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Program profesionanog razvoja inženjera nastavlja se i dalje, kada se ova dvodnevna edukacija upriličuje u Tuzli 29. i 30. oktobra i Mostaru 18. i 19. novembra 2015. godine.

Link za slike:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056521947700252.1073741874.118396994846090&type=3&uploaded=53