OBUKA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA

(uz praktično obavljanje energetskog pregleda i certificiranje objekta)


CETEOR d.o.o. Sarajevo, odlukom Federalnog Ministarstva prostornog uređenja od 31.12.2010., odnosno Rješenjem br. 02/10, registrovan je kao Nosioc

Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata

 

CETEOR Vas poziva na stručno osposobljavanje i usavršavanje

iz oblasti energetskog certificiranja objekata i obavljanja energetskih pregleda:

PROGRAM OSPOSOBLJVANJA I USAVRŠAVANJA

LICA KOJA PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA

 

Mjesto održavanja: Sarajevo

Termini održavanja:

Modul 1: 17 – 21.11.2015. godine

Modul 2: 01 – 05.12.2015. godine

Modul 3: 09 – 10.12.2015. godine

 

Mjesto održavanja: Brčko

Termini održavanja:

Modul 1: 23- 27.11.2015. godine

 

S ciljem  osiguranja kvalitetnog obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energetske preglede i certifikaciju objekata, te izrađuju elaborate za poboljšanje energetskih karakteristika objekata, a prema Pravilniku o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (“Službene novine FBiH”, br. 28/10), lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje za tu vrstu djelatnosti od resornog ministarstva (Federalno ministarstvo prostornog uređenja – FMPU).

Uslov za sticanje ovlaštenja je pohađanje Programa osposobljavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata (Modul 1 & Modul 2) kod Nosioca Programa osposobljavanja ovlaštenog od strane FMPU-a. Godišnji Program usavršavanja pohađaju osobe koje su zaposlene u ovlaštenim pravnim licima koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenom pravnom licu potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate (obavezno), kao i sva lica koja su završila Modul 1 i Modul 2.

CETEOR je, kao Nosioc Program osposobljavanja i usavršavanja, do sada uspješno realizovano trinaest obuka za Modul 1 (jednostavni sistemi),  pet obuke za Modul 2 (složeni sistemi) i tri termina Programa stručnog usavršavanja. Edukovano je i osposobljeno 450 energetskih certifikatora mašinske, elektro, građevinske i arhitektonske struke, koji mogu provoditi energetske preglede objekata sa jednostavnim i/ili složenim tehničkim sistemima, izrađivati elaborate o energetskoj efikasnosti, te kroz pravno lice izdavati energetske certifikate.                                      

Kroz Program obuke energetskih ceritifikatora, pored teoretski obaveznog dijela, a vrednujući „praksu“ u obuci i prenos iskustva, kao  i sticanje vještina neophodnih za provođenje energetskih pregleda objekata i izdavanje kvalitetno urađenog energetskog certifikata, provešće se i praktično obavljanje energetskog certificiranja i samostalan rad na software-u za energetsko certificiranje.

Uspješnosti obuke i kvalitetnom osposobljvanju polaznika za potrebne kompetencije, doprinijeće iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, kao i sami autori software-a za energetsko certificiranje objekata.

Više o uslovima pohađanja obuka i ostalim informacijama možete dobiti na:(033) 563 587,  certificiranje@ceteor.ba.

PRILOG

PRIJAVA