• Proširivanje znanja iz oblasti EE u sektoru zgradarstva
  • Izmjene i dopune postojećih Pravilnika
  • Praktično obavljanje energetskog pregleda oglednog objekta
  • Vrednovanje/analizu/ radnji energetskog pregleda
  • Korištenje software-a i alata za proračun toplotnih potreba objekta
  • Izdavanje energetskog certifikata oglednog objekta
  • Uporedbu dobivenih rezultata 

 

CETEOR Sarajevo, po ovlaštenju Federalnog ministarstva prostornog uređenja, organizuje dvodnevni Program usavršavanja znanja i vještina iz oblasti

energetskog certificiranja objekata i obavljanja energetskih pregleda:

PROGRAM OBAVEZNOG USAVRŠAVANJA

LICA KOJA PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA SA JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM SISTEMIMA

Mjesto održavanja: Sarajevo, hotel Hollywood, Ilidža
Termin održavanja: 
20 – 21. decembar/prosinac 2016. godine (09:00 – 17:00 h)

 

Prema PravilnikuFederalnog ministarstva prostornog uređenja – Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (“Službene novine FBiH”, br. 28/10), godišnji Program obveznog usavršavanja znanja iz energetskog certificiranja i obavljanja energetskih pregleda objekata obavezno pohađaju osobe koje su zaposlene u ovlaštenim pravnim licima koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenom pravnom licu potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate. Pored toga, Program usavršavanja pohađaju i sva fizička lica koja su završila Modul 1 (ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom) i Modul 2 (ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom), kao i ostala lica koja su zainteresirana za sticanje znanja i vještina iz oblasti energetskog certificiranja i energetskih pregleda objekata.

Vrednujući „praksu“ u obuci Programa usavršavanja, sticanje i jačanje vještina neophodnih za provođenje energetskih pregleda objekata i izdavanje urađenog energetskog certifikata, kao i samostalan/grupni rad na software-u i drugim alatima za energetsko certificiranje objekata, izvršit će se kroz jednodnevni praktičan primjer energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata.

Koristimo priliku da Vas napomenemo da prilikom realizacije praktičnog primjera, sa sobom ponesete laptope na kojima imate instalirani potrebni software i alate u kojima radite.

Uspješnost Programa obaveznog usavršavanja, te kvalitetnog osposobljavanja polaznika za potrebne kompetencije, doprinijet će predavači i iskusni stručnjaci iz predmetnih oblasti.

Nakon pohađanja Programa usavršavanja, Nosioc Programa osposobljavanja i usavršavanja (CETEOR d.o.o.) izdaje Uvjerenje o učestvovanju na Programu usavršavanja. Uvjerenje se dostavlja FMPU kao dokaz o ispunjavanju obaveza pravnog lica u pogledu obaveznog pohađanja Programa usavršavanja.

Više informacija o Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, planiranim terminima održavanja i ostalim uslovima možete dobiti na:

Tel: (033) 56 35 88, Fax: (033) 205 725; certificiranje@ceteor.ba

POZIV 

PRIJAVNICA