Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem je događaj koji organizuje CETEOR svake dvije godine. Generalni cilj ovog skupa je okupiti na jednom mjestu stručnjake i nositelje projekata iz oblasti energetske učinkovitosti , obnovljivih izvora energije, komunalne energetike i srodnih oblasti kako bi se razmijenile informacije vezano za aktualne i nadolazeće projekte. Također, cilj je da domaći stručnjaci čuju i neka iskustva iz drugih zemalja iz regije, te iskustva nositelja međunarodnih projekata koji su trenutno aktuelni i prisutni i u BiH.

Svjetski napori na suzbijanju klimatskih promjena dovode do novih i značajnijih tehničkih i organizacijskih rješenja i njihova primjena velika je razvojna šansa za BiH. Stoga se BiH treba uključiti u ovaj proces u cilju ekonomskog razvoja i zapošljavanja, jedna je od poruka savjetovanja.

Također, poruka koja se želi poslati ovim događajem jeste da se kroz mjere energijske efikasnosti i zamjene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije, pored povećanja zaposlenosti postiže povećanje sigurnosti u snabdijevanju energijom, te smanjuje zavisnost od uvoza energije.

Savjetovanje ima za cilj okupiti menadžere i stručnjake iz preduzeća koja se bave energijskom efikasnošću (EE), obnovljivim izvorima energije (OIE) i komunalnom energetikom, nevladine organizacije, stručnjake sa univerziteta, naučnike, stručne organizacije, konsalting firme, predstavnike ministarstava zaduženih za komunalne poslove, energiju i zaštitu okoline.