POZIV ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

 Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR Sarajevo, pod pokroviteljstvom Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona organizira seminar:

» Upravljanje kvalitetom zraka na lokalnom nivou «

20. februar/veljača 2014. god.  (četvrtak)

Hotel Dubrovnik, Zenica

 

 

Kome je namijenjen seminar?

 

Seminar je namijenjen svim subjektima koji učestvuju u sistemu upravljanja kvalitetom zraka i koji utiču na stanje kvaliteta zraka. To se posebno odnosi na: zaposlene u resornim ministarstvima, Fondu za zaštitu okoliša, općinama, zavodima za prostorno i urbanističko planiranje, te nadležne inspekcijske organe za nadzor tržišta i okoliša, operatere sistema monitoringa kvaliteta zraka, proizvođače toplotne i električne energije, operatore postrojenja i pogona, konsultantske kompanije kao i ostale zainteresirane.

 

Koje su koristi od učešća u seminaru?

 

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa pristupom upravljanju kvaliteta zraka na lokalnom nivou i problematikom stanja kvaliteta zraka u BiH. Također, učesnici će se upoznati sa načinom i postupkom izrade registra (katastra) emisija, praćenja stanja kvaliteta zraka, statističkom obradom rezultata mjerenja, određivanju stanja i prognoziranja kvaliteta zraka urbanističkog planiranja kvaliteta zraka.  

 

Tematske cjeline i predavači?

–  Pristup upravljanju kvalitetom zraka na lokalnom nivou

–  Registar emisija, katastar emisija i bilansi emisija

–  Monitoring kvaliteta zraka

–  Statistička obrada rezultata monitoringa

–  Atmosferski model, kalibracija modela, korištenje rezultata monitoringa u urbanističkom planiranju

 

Uvodničari na seminaru su relevantni stručnjaci iz predmetne oblasti, kao i predstavnici austrijske firme MLU (proizvođač mjerne opreme).

 

Kotizacija za učešće na seminaru?

 

Kotizacija je 199,00 KM. Za drugog učesnika iz iste organizacije se odobrava popust od 5%, za trećeg 10%, dok je četvrti oslobođen kotizacije. Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali jedan od prethodnih seminara u organizaciji CETEOR-a. U cijenu nije uključen PDV. Broj polaznika seminara je ograničen, a prijave se evidentiraju prema datumu prispijeća. Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, večeru, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju.

 

Kontakt osoba:

Elma Kavazović

Rok za prijavu:

15.02.2014. godine

Tel:        

+387 33 563 582

E-mail:

ekavazovic@ceteor.ba

Fax:

+387 33 205 725

Web:

www.ceteor.ba

KONCEPT I SADRŽAJ SEMINARA (PDF VERZIJA)

PRIJAVNICA