CETEOR će svoju viziju ostvariti kroz usavršavanje postojećih i razvoj novih proizvoda i usluga primjenom savremenih znanja i tehnologija iz oblasti okolišnog inženjeringa, vodeći pri tome računa o potrebama klijenata i šire društvene zajednice. Pri tome će posebna pažnja biti posvećena stručnom usavršavanju i edukaciji vlastitih kadrova, a pojedina ekspertna znanja biće obezbjeđena kroz saradnju sa specijaliziranim naučnim i stručnim institucijama iz svijeta. Edukacija i podizanje svijesti šire društvene o značaju zaštite i unapređenja okoliša realizovaće se kroz različite projekte i javne inicijative, kao što su okrugli stolovi, treninzi, stručni časopisi itd.

Ključne vrijednosti CETEOR-a

  • Kvalitet proizvoda i usluga
  • Fokusiranost na uspjeh i zadovoljstvo svojih klijenata.
  • Otvorenost, odgovornost i povjerenje u odnosima
  • Inovativnost
  • Kontinuirana edukacija i usavršavanje uposlenih