PGD-100 je uređaj za kodicioniranje gasa potreban za pripremu uzorka prije daljnje analize. Uklanja čestice aerosoli i održava stabilan nivo vlažnosti uzorkovanog gasa tokom mjerenja. Korištenje uređaja za kodicioniranje je neophodno u većini slučajeva mjerenja sa analizatorima gasa.

 

Brochure

MD3 sušionik gasa bio je prvobitno namijenjen kao dio stacionarnog maMoS analizatora. Ipak, zahvaljujući efikasnosti, malim dimenzijama i konkurentnoj cijeni, MD3 sušionik postao je alternativa pa čak i namjensko rješenje za samostalne uređaje za kondicioniranje gasa. Njegova univerzalnost čini ga dostupnim u dvije verzije: stacionarni i prenosni za primjenu u laboratorijama.

 

Brochure