• Sustainable development of Sarajevo Canton, study, 1997  
  • Seminars on sustainable development in Sarajevo, Zenica i Tuzla (1995-1999)  
  • Sustainable development program of Electrocommerce BiH (1993)