• Realizacija projekta inicijative na tržištu rada – partnerstvo javnog i privatnog sektora (2003)
  • Predavanja i konsalting za uvođenje Sistema kvaliteta u preduzeća (1996-1999) (Unioninves, Holding, Vodoprivreda BH, Bosnalijek Sarajevo, Sanofarm Sarajevo,
  • Šipad Holding Sarajevo, Energoinženjering Sarajevo, Hidrogradnja Sarajevo) Ocjena škole malog biznisa Fonda Otvoreno društvo BH (1997)