Kroz svoju djelatnost, CETEOR posebnu pažnju usmjerava ka problematici iz područja energetike. Najveći dio aktivnosti odjela angažiranog u ovoj oblasti odnosi se na:

 • projekte s područja obnovljivih izvora energije;
 • projekte iz domena povećanja energetske efikasnosti;
 • međunarodne projekte iz oblasti energetike u sprezi sa zaštitom okoline;
 • provođenje energijskog audita u industrijskom i javnom sektoru, te
 • idejna rješenja sistema toplifikacije.

Odjel specijaliziran za ovu oblast, zahvaljujući svom dosadašnjem iskustvu i uspješnoj saradnji sa različitim domaćim i međunarodnim tijelima i organizacijama, može ponuditi:

 • energetske analize
 • energetska istraživanja
 • procjene potencijala obnovljivih izvora energije (biomasa, vjetar…)
 • unaprjeđenje energetske efikasnosti (zgradarstvo, javni sektor, malo i srednje poduzetništvo…)
 • investicione i finansijske tehno-ekonomske analize
 • organizaciju potrebnih aktivnosti i implementaciju pilot projekata

CETEOR TIM ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nihad Harbaš, Elvedin Adžem, Samra Prašović, Ismar Jamaković, prof. dr. Aleksandar Knežević, Elvis Hadžikadić, Sanjin Avdić, Azrudin Husika