• PLAVA KNJIGA “Okolina u strategijama razvoja BiH – Vodič za menadžment” (autori: S. Šator, J. Čomić i A. Knežević) (2004)
 • Englesko – bosansko/hrvatsko/srpski glosari okolinskog upravljanja (autori: J. Čomić i A. Knežević) (2002)
 • Eko-biblioteka “Biznis i okolina” (2000)
 • “Gazdovanje šumama” (autor: dr. Nešad Bojadžić, 2001)
 • EKO SKRIPT
 • 1. SAOBRAĆAJ (1): Pristup okolini kod projektovanja saobraćajnica
 • 2. ENERGIJA (1): Efikasnost industrijske energetike
 • 3. KLIMATSKE PROMJENE (1): Putevi rješavanja problematike klimatskih promjena
 • 4. RIZICI (1): Osnove upravljanja rizicima
 • Prirodni gas (Termoenergetske karakteristike i karakteristike sagorijevanja) (autor: Rešidović, M., 1999)
 • Prirodni gas (Termodinamičke i eksplozivne karakteristike) (autor: Rešidović, M., 1999)
 • Karakteristike gasovitih goriva (autor: Rešidović, M., 1998.)
 • “Plaće u tržišnim uvjetima” (autor B.Brozek, 1997)
 • “Funkcija revizije u poslovanju preduzeća” (autor J.Sović, 1995)
 • Održivi razvoj u obnovi i razvoju Bosne i Hercegovine (autor: dr A.Knežević, 1995)
 • “ABC procjene ratne štete nanesene imovini i poslovanju” (autor: dr A.Knežević, 1995)
 • BLUE PAPER: “Environment in Developing Strategies B&H – Guide for management” Ceteor, Sarajevo (2004)
 • Eco-library “Business and Environment”, (six publication in 2000)
 • Environmental Lexicon (English – Bosnian and Bosnian – English) (author: dr. A.Knezevic, Jasmina Comic) (2001)
 • “Forest management ” (author: dr. Nesad Bojadzic, 2001)
 • ECO SCRIPT
 • TRAFFIC (1): Environmental approach in designing of road networks and communications
 • ENERGY (1): Efficiency of energy use in industry
 • CLIMATE CHANGE (1): Solving the problems of Climate change
 • RISK (1): Basics of risk management
 • Natural gas (four books), author M. Residovic (1998-99)
 • Sustainable development in reconstruction and development of Bosnia and Herzegovina (the book, author: dr. A.Knezevic, 1995)
 • ABC of evaluation of war damage to property and business (author: dr. A.Knezevic, 1995)